یادنامه اساتید حشره شناسی

آمار بازدیدکنندگان

اساسنامه‌ی انجمن حشره‌شناسی ایران

فصل سوم – انواع و شرایط عضویت


ماده 6: انواع و شرایط عضویت در انجمن عبارت است از:

1-6- عضویت پیوسته:
مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته حشره‌شناسی و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به‌عضویت پیوسته‌ی انجمن درآیند.
تبصره 1- اعضای پیوسته‌ی فعلی انجمن که دارای درجه‌ی کارشناسی می‌باشند از شمول بند 1-6 مستثنی هستند.
2-6- عضویت وابسته:
1-2-6- کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد که در رشته‌های گیاه‌پزشکی، حشره‌شناسی، علوم کشاورزی و منابع طبیعی، پزشکی و دامپزشکی به تحصیل اشتغال دارند و یا به نحوی رشته تحصیلی آن‌ها با علوم حشره‌شناسی ارتباط دارد می‌توانند به عضویت وابسته درآیند. احراز عضویت وابسته منوط به تصویب هیات مدیره است.
2-2-6- افراد علاقه‌مند و فعالی که مطالعات حشره‌شناسی داشته، ولی فاقد مدارک تحصیلی مربوط باشند، می‌توانند درخواست عضویت وابسته نمایند. تشخیص صلاحیت این متقاضیان و احراز عضویت منوط به تصویب هیات مدیره است.
3-6- عضویت افتخاری:
شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های حشره‌شناسی و علوم وابسته حائز اهمیت ویژه باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند می‌توانند به عضویت افتخاری انتخاب شوند.
تبصره 1- برگ درخواست داوطلبان عضویت پیوسته و وابسته باید به امضای دو نفر از اعضای پیوسته‌ی انجمن برسد.
تبصره 2- تعداد اعضای افتخاری انجمن نباید از 12 نفر بیشتر باشد.
4-6- عضویت مؤسساتی (حقوقی):
سازمانهایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.
تبصره 1- اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.
ماده 7: هر یک از اعضاء، سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهدکرد.
تبصره 1- پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی‌های انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.
تبصره 2- اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
تبصره 3- حق عضویت اعضای وابسته‌ی دانشجویی، 50% حق عضویت اعضای پیوسته است.
ماده 8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:
1-8- استعفای کتبی.
2-8- عدم پرداخت حق عضویت.
3-8- لغو عضویت توسط هیات مدیره.
تبصره 1- تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

حق نشر

به انجمن حشره شناسی ایران خوش آمدید!

سال نو مبارک!به انجمن حشره شناسی ایران خوش آمدید.

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction